10 n 11day (Manali- Keyong- Sarchu- Leh- Nubra- lamayuru- Kargil – Srinagar)